Skriftlig spørsmål fra Søren Fredrik Voie (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:43 (2005-2006)
Innlevert: 19.10.2005
Sendt: 20.10.2005
Besvart: 26.10.2005 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Søren Fredrik Voie (H)

Spørsmål

Søren Fredrik Voie (H): Den nye næringsministeren har varslet at han har med seg en stor verktøykasse fra Bodø. Det har vært lansert økning i Innovasjon Norge, SIVA og på reiseliv.
Hvilke verktøy inneholder den nye verktøykassen, og vil Regjeringen satse mer på Innovasjon Norge, SIVA og på reiseliv enn det som er foreslått i forslaget til statsbudsjett for 2006?

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Regjeringen vil i statsråd 10. november 2005 legge frem en tilleggsproposisjon til regjeringen Bondeviks forslag til statsbudsjett for 2006. Det vil der bli redegjort for Regjeringens budsjettmessige prioriteringer for 2006.