Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:50 (2005-2006)
Innlevert: 21.10.2005
Sendt: 24.10.2005
Besvart: 31.10.2005 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Soria Moria-erklæringen sier det skal utnytte potensialet fra småkraftverk. Men ifølge Nationen 19. oktober vil det bli en betydelig reduksjon av nye småkraftverk pga. Soria Moria-erklæringen. NVE har tidligere anslått småkraftpotensialet til ca. 5 TWh i en tiårsperiode, men tror tallet nå kan bli halvert, fordi mange verk blir utelukket fra ordningen med grønne sertifikater.
Hvor mye ekstra produksjonskapasitet forventer statsråden at nye småkraftverk vil bidra med de neste 4 årene?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Det er en rekke forhold som vil ha betydning for utbyggingen av småkraftverk i årene framover. Utviklingen i energipriser, renter og byggekostnader, arbeidet knyttet til et pliktig sertifikatmarked, samt konsesjons- og planprosesser er noen av de forhold som vil påvirke utbyggingen av slike kraftverk. Foreløpig er det derfor for tidlig for meg å ha noen konkret vurdering av hvor mye ny kapasitet for elproduksjon som kan komme fra småkraftverk i de neste 4 årene.