Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:51 (2005-2006)
Innlevert: 21.10.2005
Sendt: 24.10.2005
Besvart: 31.10.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): På Storvikneset/Årneshalvøya på Senja har man ønsket å fortette et eksisterende hytteområde langs en 500 meter smal kyststripe med relativt bratt og ulendt areal. Formannskap og kommunestyre i Lenvik kommune, ja, sågar fylkesmannen i Troms har vært positive. Fylkesmannen mener reindriften ikke vil få særlig ulempe, men reindriftsnæringen har likevel fått medhold i sin klage, uten at det er tilfredsstillende begrunnet, og arbeidet er stoppet.
Vil statsråden se på saken og ivareta lokaldemokratiets interesser?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Miljøverndepartementet har ved vedtak av 14. desember 2004 avgjort sak om reguleringsplan for hytter på Storvikneset. Vedtaket ble fattet etter en omfattende beslutningsprosess, med mange parter involvert.

Det ble i brev av 24. juni 2005 svart på samme spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Øyvind Korsberg. Som det fremgår av svarbrevet, ble det ikke funnet grunnlag for å se på saken igjen.

Jeg viser til at det er et nasjonalt mål å sikre reindriftens arealgrunnlag og muligheten for en bærekraftig reindrift og er enig i den avgjørelsen departementet tok.

Jeg finner etter dette ikke grunnlag for å se på saken.