Skriftlig spørsmål fra Finn Martin Vallersnes (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:53 (2005-2006)
Innlevert: 24.10.2005
Sendt: 24.10.2005
Besvart: 02.11.2005 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Finn Martin Vallersnes (H)

Spørsmål

Finn Martin Vallersnes (H): Et bredt stortingsflertall har stilt seg bak Samarbeidsregjeringens forhandlingsposisjoner i de pågående WTO-forhandlingene.
Vil den rød-grønne Regjeringen forandre den norske WTO-politikken, og på hvilken måte vil det eventuelt skje?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Regjeringens tiltredelseserklæring understreker at hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk skal ligge fast. For handelspolitikken gjelder dette blant annet Norges grunnleggende interesse av et regelstyrt og forutsigbart globalt handelsregime.

Regjeringen har like fullt vektlagt tydelige prioriteringer i handelspolitikken. Her vil jeg spesielt framheve følgende områder:

- Større åpenhet omkring WTO-forhandlingene og de norske posisjoner i forhandlingene.

- Større vektlegging av utviklingshensyn i våre forhandlingsposisjoner.

- Større vektlegging av hensynet til nasjonal matsikkerhet og andre ikke-økonomiske hensyn i forhandlingene på landbruksområdet.

Denne vektleggingen vil synliggjøres over tid og på ulike måter, både i WTO-forhandlingene og overfor miljøer i Norge.

Ett konkret eksempel er at jeg allerede har igangsatt en gjennomgang av våre posisjoner i tjenesteforhandlingene i WTO, der både næringsliv og frivillige organisasjoner trekkes med i prosessen. Formålet med denne gjennomgangen er ikke minst å forsikre oss om at Norge ikke fremmer krav overfor fattige land som kan innebære en svekkelse av disse landenes muligheter til å utvikle sterke offentlige tjenester innen helse og utdanning.

Regjeringen vil gjøre sitt for at handelspolitikken er solid forankret i Stortinget. Det vil blant annet være naturlig å holde tett kontakt med Stortingets organer om resultatet av den nevnte gjennomgangen av norske posisjoner i tjenesteforhandlingene. Det har allerede vært kontakt med Stortinget om utviklingen i landbruksforhandlingene. Jeg tar i utgangspunktet også sikte på å redegjøre for forhandlingssituasjonen i åpent storting både før og etter WTOs ministerkonferanse i Hongkong i midten av desember d.å.