Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:60 (2005-2006)
Innlevert: 25.10.2005
Sendt: 26.10.2005
Besvart: 01.11.2005 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Næringsministeren har hevdet at den rød-grønne regjeringen har en stor verktøykasse. Ved Elkem Meraker fikk 50 ansatte i går beskjed om at de mister jobben fra 1. november. De har ikke hørt noe fra næringsministeren og beklager det. Mange mener dette er lakmustesten på om den nye regjeringen mener alvor med å stille opp med verktøy for å gjøre norsk industri mer konkurransedyktig.
Hvilke verktøy har næringsministeren tenkt å ta i bruk i forhold til situasjonen ved Meraker?

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Jeg er kjent med at Elkem har besluttet å redusere virksomheten ved Elkem Meraker. Elkem har et selvstendig ansvar for å vurdere og foreta forretningsmessige beslutninger knyttet til virksomheten i Meråker.

Reduksjon av Elkems virksomhet i Meråker kan få negative lokale virkninger. Jeg har stor forståelse for de konsekvenser en reduksjon av Elkems virksomhet i Meråker vil ha for de som berøres. Jeg vil derfor følge utviklingen i saken i tiden fremover og har allerede etablert en god dialog med lokale myndigheter i Meråker. Når situasjonen er mer klarlagt i forhold til Elkems planer for virksomheten i Meråker, vil myndighetene, sentralt og regionalt, vurdere bruk av de virkemidler som står til rådighet med sikte på å lette omstillingsprosessen og å legge til rette for vekstkraftig næringsvirksomhet.