Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til likestillings- og forbrukerministeren

Dokument nr. 15:68 (2005-2006)
Innlevert: 26.10.2005
Sendt: 27.10.2005
Besvart: 03.11.2005 av likestillings- og forbrukerminister Karita Bekkemellem

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Regjeringen har som mål å ivareta likestillingsperspektivet på en balansert måte. Ett perspektiv er kravet til kjønnsbalanse, men et annet er kravet til at personer med minoritetsbakgrunn også skal være representert på regjeringsnivå.
Hvordan vil statsråden bidra til å sikre så vel en god balanse mellom kjønnene, og at personer med minoritetsbakgrunn er representert i regjeringsapparatet?

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Totalt i regjeringsapparatet er det nå 80 statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere. Det er 40 kvinner og 40 menn, det vil si en unik kvinnerepresentasjon i et regjeringsapparat både historisk sett og i verdenssammenheng. Av de 19 statsrådene er 10 menn og 9 kvinner. Ingen annen norsk regjering har hatt flere kvinnelige statsråder, og det er ikke mulig å få til en bedre kjønnsbalanse enn det flertallsregjeringen har. Av de 61 politiske medarbeiderne er 31 kvinner og 30 menn. 19 av de 42 statssekretærene er kvinner, noe som gir en kvinneandel på 45,2 pst. Ingen annen norsk regjering har hatt tilsvarende høy kvinneandel blant statssekretærene. Til sammenligning hadde regjeringen Bondevik I 18,8 pst., regjeringen Stoltenberg I 39,4 pst. og regjeringen Bondevik II 31,6 pst. For øvrig gjenspeiler regjeringsapparatet etter min mening det mangfoldet vi finner i det norske samfunnet. Jeg er glad for å delta i den mest likestilte regjering noensinne.