Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:104 (2005-2006)
Innlevert: 08.11.2005
Sendt: 08.11.2005
Besvart: 15.11.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): 4. november 2005 ble det i Frostating lagmannsrett avsagt dom over to bjørnejegere for fellingen av Arvaslibinna i 2003. I Soria Moria-erklæringen er det nedfelt at "nødvergeparagrafen i viltloven skal presiseres for å klargjøre dyreeierens rett til å beskytte husdyr og hunder mot angrep", noe dommen viser behovet for.
Når vil Regjeringen legge frem denne lovendringen for revidering i Stortinget, slik at den kan bli i tråd med det stortingsflertallet ønsker?

Begrunnelse

Den 4. november i år ble to bønder fra Lierne i Nord-Trøndelag dømt til 45 og 60 dagers betinget fengsel for å ha skutt Arvaslibinna i 2003. Skuddene som drepte bjørnen falt mens de to var på søk etter savnet sau i området. Bjørnen stormet først mot de to, og det ble løsnet skudd mot den på dette tidspunktet. Bjørnen hadde snudd ryggen til da det drepende skuddet falt. Resultatet i retten er at disse to bøndene blir dømt i medhold av en lov som ikke har flertallet bak seg i det norske storting, og som Regjeringen har sagt at de vil revidere.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: I flertallsregjeringens erklæring står det at nødvergeparagrafen i viltloven skal presiseres for å klargjøre dyreeierens rett til å beskytte husdyr og hunder mot angrep. Videre følger det av Innst. S. nr. 174 at Stortinget ba departementet om å utrede spørsmålet om hund og nødvergerett.

Jeg tar sikte på å foreta en presisering for å klargjøre dyreeiers rett til å beskytte bufe i forbindelse med arbeidet med ny naturmangfoldlov. Dette er en følge av at departementet vurderer å overføre bestemmelsen om nødvergerett i viltloven § 11 til naturmangfoldloven. Departementet er allerede i gang med en utredning av spørsmålet om hund og nødvergerett i tråd med regjeringserklæringen og Stortingets innstilling.