Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:123 (2005-2006)
Innlevert: 14.11.2005
Sendt: 14.11.2005
Besvart: 22.11.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Statens forurensningstilsyn (SFT) ønsker å forby all deponering av tekstiler fra 2009. Samtidig anser man brenning av tekstiler for å være en dårlig løsning.
Hvordan mener statsråden man i fremtiden skal behandle tekstilavfall, og hvilke tiltak mener statsråden må iverksettes for å nå disse målene?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Hovedutfordringen på avfallsområdet er å sikre at ressursene i avfallet blir utnyttet og at avfallet som ikke kan utnyttes får en miljømessig forsvarlig behandling. Det er deponering av avfall som bidrar til de største miljøproblemene. Jeg vil derfor videreføre arbeidet med å innføre et forbud mot deponering av nedbrytbart avfall. Sammen med avgiften på sluttbehandling av avfall og stadig strengere krav til deponering, vil dette legge til rette for fortsatt økt gjenvinning av avfall. Dette vil også gi positive effekter for økt utnyttelse av tekstilavfall. Jeg forutsetter derfor at ressursutnyttelsen av tekstilavfall vil øke i tiden fremover.

Enkelte tekstiler kan imidlertid inneholde miljøfarlige kjemikalier og vil derfor ikke være like godt egnet for gjenvinning. Det vil derfor være behov for flere alternative måter å behandle og utnytte ressursene i tekstilavfallet på.