Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:125 (2005-2006)
Innlevert: 14.11.2005
Sendt: 14.11.2005
Besvart: 21.11.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): I Stortingets spørretime 9. november 2005 uttalte miljøvernminister Helen Bjørnøy følgende på spørsmål om Regjeringen vil vurdere å kjøpe eiendommen Vestre Vollene på Hardangervidda: "Dersom eierne skulle være villige til å selge til det offentlige for en akseptabel pris, vil Regjeringen selvsagt vurdere det seriøst." Ifølge Aftenposten 13. november 2005 gikk fristen for første bud ut 4. november 2005.
På det tidspunkt statsråden informerte Stortinget, var hun da kjent med at det reelt sett var for sent for staten å legge inn bud?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Miljøverndepartementet ble den 28. oktober 2005 via media gjort kjent med at eiendommen Vestre Vollane i Vinje var lagt ut for salg. Det ble i media spekulert om en mulig pris på 100 mill. kr. Verken Miljøverndepartementet, Landbruksdepartementet eller Statskog SF var på listen over potensielle interessenter som fikk salgsprospektet. Statskog tok imidlertid kontakt med megler for å få tilsendt prospektet og mottok dette mandag 31. oktober 2005.

Samme dag gjorde Statskog en verdivurdering av eiendommen. Ut fra en rekke kriterier som Statskog ellers benytter, gav dette etter en totalvurdering en langt lavere eiendomsverdi enn den prisantydning som var framkommet i media.

Et ev. bud fra staten i første runde ville kunne virket prisdrivende, dersom budet hadde ligget på nivået omkring antatt prisforventning.

1. november 2005 hadde Miljøverndepartementet møte med Vinje kommune om saken. Kommunen la sterk vekt på å få til en løsning som kunne gi lokal forvaltning av området. Kommunen ønsket signaler om at staten kunne bidra til dette. Kommunen opplyste at den skulle ha møte med selgerne 9. november 2005. Det ble avtalt at kommunen og departementet skulle holde kontakt i den videre prosessen.

Jeg var kjent med den prosess som selger/megler hadde lagt opp til med to budrunder, henholdsvis en første budrunde med frist 4. november 2005 og en neste budrunde i perioden 7.-11. november 2005.

I mitt svar på spørsmål fra representanten Kvassheim i Stortingets spørretime 9. november 2005 uttalte jeg følgende:

"Jeg er kjent med at Vinje kommune er i dialog med selger om eiendommen Vestre Vollane. Jeg ser det som svært positivt, og avventer resultatet av denne dialogen. Dersom eierne skulle være villige til å selge til det offentlige for en akseptabel pris, vil Regjeringen selvsagt vurdere det seriøst."

Etter min vurdering var det derfor, på det tidspunkt jeg gav mitt svar i Stortingets spørretime, ikke noe som tydet på at et bud fra staten ikke ville bli vurdert seriøst av selger. Dette ble bekreftet da Statskog tok kontakt med megler om morgenen 10. november 2005 og forhørte seg om salget. Statskog inngav da et muntlig bud på 25 mill. kr, med utgangspunkt i eiendommens avkastningsverdi og hensyn til øvrige kvaliteter ved eiendommen. Megler tok imot budet, registrerte det og gav uttrykk for at det ville bli meddelt selger.

Det ble avtalt at megler ville ta kontakt med Statskog dersom forhandlinger med annen budgiver ikke førte fram. Statskog fikk tilbakemelding fra megler samme kveld om at selger ville gå videre med høyeste bud.