Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:126 (2005-2006)
Innlevert: 14.11.2005
Sendt: 14.11.2005
Besvart: 21.11.2005 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Massachusetts Institute of Technology (MIT) har etablert seg med sin fjerde FabLab i Lyngen, Troms. Samarbeidsregjeringen sørget for en bevilgning på 1 mill. kr i 2005. Institusjonen er etablert for å forske på viktige samfunnsoppgaver knyttet til arktiske problemstillinger.
Vil finansministeren bidra til at MIT-FabLab i Lyngen sikres finansiering i 2006 og årene som kommer?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Spørsmålet har blitt forelagt Moderniseringsdepartementet, som svarer følgende:

"MIT FabLab i Lyngen er en forskningsstiftelse som skal drive utdanning, etterutdanning, forskning og legge grunnlag for næringsutvikling. Stiftelsens formål er undervisning på alle nivåer, fra grunnskole til universitet, forskningsprosjekter, etterutdanning, utvikling av entreprenørskap, samt utnyttelse og utvikling av internasjonalt kontaktnett. Prosjektet er et utviklingsprosjekt med et laboratorium som gir inngrep med internasjonal ekspertise og kan gi utdanningsmuligheter, forskningsmuligheter og grunnlag for næringsutvikling.

MIT FabLab i Lyngen søkte for 2005 om tilskudd til oppstart og drift. Moderniseringsdepartementet (MOD) koordinerte arbeidet med tilskudd fra MOD, Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). MOD har for 2005 bevilget 500 000 kroner til oppstart og drift og Kommunal- og regionaldepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet bevilget 250 000 kroner hver. Til sammen har de tre departementene i 2005 gitt 1 mill. kroner til oppstart og drift.

Den type samfinansiering som MOD, KRD og UFD gikk inn i for 2005 må imidlertid betraktes som en situasjonsbetinget, ekstraordinær støtte."

Jeg viser til svaret fra Moderniseringsdepartementet. Regjeringens forslag til budsjett ligger nå til behandling i Stortinget.