Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:128 (2005-2006)
Innlevert: 14.11.2005
Sendt: 14.11.2005
Besvart: 22.11.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I Dagens Næringsliv 14. november 2005 fremstår olje- og energiministeren som meget offensiv vedrørende oljevirksomhet i nord, og sier at tildelinger av leteareal i 19. konsesjonsrunde skal skje i første kvartal. Miljøvernministerens tale på OLFs årskonferanse kan derimot tolkes som at Regjeringen vil ta endelig stilling til tildelinger i 19. konsesjonsrunde først etter at Stortinget har behandlet forvaltningsplanen.
Kan statsråden bekrefte olje- og energiministerens planer og oppklare eventuelle misforståelser fra statsrådens OLF-tale?

Begrunnelse

Utdrag fra miljøvernministerens tale på OLFs årskonferanse 10. november 2005:

"Hensynet til miljøet kan også innebære at petroleumsindustrien må avstå fra å drive virksomhet i enkelte områder. Det kan vise seg aktuelt å opprette miljøsoner med særlige krav eller begrensninger for både petroleumsindustrien og annen type virksomhet i et gitt område.
Regjeringen vil ikke at det skal igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland VI i perioden.
Når den helhetlige forvaltningsplanen foreligger, skal det for de øvrige havområdene utenfor Lofoten og nordover, inkludert Barentshavet, avgjøres hvilke områder som skal åpnes - og hvilke områder som det ikke skal foregå petroleumsaktivitet i. Dette skal bestemmes av Stortinget. Først etter at forvaltningsplanen er ferdig, vil Regjeringen ta endelig stilling til tildelinger i 19. konsesjonsrunde."

I statsrådens svar håper jeg hun påpeker om forvaltningsplanen anses som ferdig når den overleveres Regjeringen, eller om den også må behandles av Stortinget.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Soria Moria-erklæringen legger grunnlaget for Regjeringens tilnærming til petroleumsvirksomheten i nordområdene. Erklæringen sier at 19. konsesjonsrunde skal sluttføres som forutsatt, og at Regjeringen vil avvente den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten før den bestemmer hvordan den skal gå videre med petroleumsvirksomhet i nordområdene.

Regjeringen vil påse den nødvendige samordning mellom helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og tildeling av blokker i 19. konsesjonsrunde innenfor disse rammene.