Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:129 (2005-2006)
Innlevert: 14.11.2005
Sendt: 15.11.2005
Besvart: 23.11.2005 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): I forbindelse med at den ny Regjeringen har planlagt etableringen av de nye regionene fra 1. januar 2010, konstaterer jeg at Kommunenes Sentralforbund har foreslått at funksjonsperioden for de sittende fylkesting prolongeres frem til denne dato. I og med at denne prosessen nå er i ferd med å starte i partiene for valget 2009, trenger partiene en rask avklaring.
Når kan vi forvente å få en endelig beskjed om funksjonsperioden for de sittende fylkesting skal prolongeres eller ikke?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Jeg har forståelse for at dette er en problemstilling det ønskes en rask avklaring på. Jeg har merket meg argumentene både til de som ønsker å forlenge virketiden til fylkestinget og til de som mener vi bør avholde valg til fylkestinget på ordinær måte i 2007. Det er både prinsipielle og praktiske sider ved denne saken som nøye må vurderes, og etter mitt syn må særlig de demokratiske sidene veie tungt.

Regjeringen vil så raskt som mulig vurdere problemstillingen og deretter informere offentlig om hva som er vår tilråding når det gjelder fylkestingsvalget i 2007.

Stortinget vil senest få seg forelagt saken når Regjeringen etter planen legger frem en odelstingsproposisjon om justeringer i valgloven høsten 2006.