Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:172 (2005-2006)
Innlevert: 24.11.2005
Sendt: 25.11.2005
Besvart: 06.12.2005 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Forventningsindikatoren for norsk økonomi, presentert av Økonomisk Rapport i samarbeid med Sparebankforeningen og TNS Gallup, viser at optimismen i norsk økonomi er vekk, sammenlignet med forrige måling.
Hva er finansministerens vurdering av den fallende optimismen i norsk økonomi?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: TNS Gallups samleindikator tyder på at husholdningene har et positivt, ikke et negativt, syn på den økonomiske utviklingen. Selv om indikatoren ligger litt lavere enn toppnoteringen i 1. kvartal i år, er nivået fortsatt meget høyt.

Samleindikatoren består av fem delindikatorer. To av delindikatorene i undersøkelsen økte fra 3. til 4. kvartal i år, mens de tre andre avtok. Nedgangen var mest markert for delindikatoren for vurderingen av landets økonomi det neste året. Indikatoren for landets økonomi har flere ganger tidligere avtatt betydelig fra én måling til den neste uten at det er varslet en svakere økonomisk utvikling. Utviklingen i denne delindikatoren i 4. kvartal i år gir derfor ikke grunnlag for å konkludere med at optimismen i norsk økonomi er forsvunnet. Etter min oppfatning støtter indikatoren opp under Regjeringens anslag i tillegget til statsbudsjettet for 2006, der vi ser for oss en vekst i aktiviteten i fastlandsøkonomien i overkant av gjennomsnittet for de siste 25 årene.