Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:173 (2005-2006)
Innlevert: 25.11.2005
Sendt: 25.11.2005
Besvart: 01.12.2005 av justisminister Knut Storberget

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I flere artikler i Finnmark Dagblad (jf. 16.-23. november 2005) beskrives en svært vanskelig situasjon ved flere lensmannskontorer i Vestfinnmark. I Porsanger har eksempelvis en 24-årig politibetjent vært alene på arbeid i flere uker uten noen veiledning fra mer erfarne kolleger.
Hvordan vurderer statsråden denne situasjonen, og hvilke tiltak ser statsråden for seg som ledd i å oppnå en snarlig bedring av situasjonen?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det er politimesteren i Vestfinnmark politidistrikt som er ansvarlig for en hensiktsmessig organisering og bemanning av lensmannskontorene i distriktet.

Politimesteren opplyser at en tjenestemann ved Porsanger lensmannskontor i periode på 14 dager har gjennomført alenevakter i en ekstraordinær situasjon med ferieavvikling og sykefravær. Forutsetning for alenevakt var at tjenestemannen ved behov kunne henvende seg til politidistriktets operasjonssentral for støtte, veiledning og eventuell bistand. Politimesteren vurderer at bemanningen var beredskapsmessig forsvarlig i denne perioden.

Fordeling av drifts- og investeringsmidler til politidistriktene foretas av Politidirektoratet på grunnlag av objektive kriterier. Budsjettet til Vestfinnmark politidistrikt blir således fordelt på lik linje med de andre politidistriktene. Politidirektoratet vurderer at Vestfinnmark politidistrikt kommer tilfredsstillende ut i fordelingen.