Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:182 (2005-2006)
Innlevert: 25.11.2005
Sendt: 28.11.2005
Besvart: 05.12.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ifølge Soria Moria-erklæringen skal gjennomførte vern evalueres i forhold til målsettingene for vernet og for å vurdere effektene på bosetting og næringsutvikling. I tillegg skal erstatningsordningene forbedres. Dette er viktig etter flere år med til dels sterke konflikter mellom sentrale vernemyndigheter og lokalbefolkningen i berørte områder.
Hvilken fremdriftsplan har statsråden for arbeidet, og når kan Stortinget forvente å få en sak om problemstillingen?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Arbeidet med en evaluering av etablert vern i forhold til målsettingene med vernet og for å vurdere effektene på bosetting og næringsutvikling er ennå i startfasen. Jeg tar sikte på legge fram en evalueringsrapport i neste stortingsmelding om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand i 2007.

Erstatningsreglene for nasjonalparker og landskapsvernområder er til behandling i forbindelse med forslaget til ny naturmangfoldlov.Det er ennå for tidlig å si hvordan det videre arbeidet med loven vil bli lagt opp. Jeg vil imidlertid understreke viktigheten av å få på plass en ny lov om naturmangfold. jeg vil derfor holde et høyt tempo i lovarbeidet.