Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:194 (2005-2006)
Innlevert: 30.11.2005
Sendt: 30.11.2005
Besvart: 06.12.2005 av arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I flere avisoppslag bl.a. i Avisa Nordland den 17. og 25. november er det avdekket store og alvorlige feil og mangler med Mercedes Vito, en bil som Rikstrygdeverket anbefaler. Dette har påført brukerne flere titalls tusener kroner i reparasjoner. Brukerne er som regel mottagere av trygd med begrenset inntekt og vil med slike utgifter raskt kunne bli sosialhjelpsmottagere.
Vil statsråden ta initiativ til at Rikstrygdeverket ordner opp i dette slik at brukerne blir skadeløse, og at avtalen om kjøp av denne biltypen oppheves?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg har forelagt Rikstrygdeverket denne saken.

Rikstrygdeverket har ansvar for inngåelse av avtaler for biler til personer med nedsatt funksjonsevne. MB Vito var over lengre tid den eneste bilmodellen RTV hadde avtale om hvor det ved ombygging var mulig for bruker å kunne benytte elektrisk rullestol som førersete. Dette er et behov som mange brukerne har. På avtaletidspunktet var ikke kvalitetsproblemene med MB Vito kjent av Rikstrygdeverket.

Det gjøres oppmerksom på at ved ombygging blir det innmontert en del elektronisk utstyr. Det er krav om at slikt utstyr skal tilfredsstille kravene i EU direktivet 89/336/EF, som omhandler elektromagnetisk kompabilitet. Det er fra bilimportøren og teknisk personell anført at innmontert spesialutstyr kan føre til at det oppstår uforutsette feil.

Etter at problemene med MB Vito ble kjent, har Rikstrygdeverket hatt møter med bilimportøren Bertel O. Steen om tekniske problemer knyttet til denne bilmodellen. Enkeltsaker er blitt presentert for bilimportøren, og det er Rikstrygdeverkets oppfatning at bilimportøren har vist imøtekommenhet for å ordne opp i og rette feil.

Det er berammet et nytt møte med Bertel O. Steen i midten av desember d.å., for å gjennomgå de klager som foreligger og for å få en oversikt over de tekniske problemene som må utbedres. Ansvar og garanti vil også bli drøftet, og Rikstrygdeverket vil følge opp håndteringen av dette. Rikstrygdeverket vil ta initiativ til at feil skal rettes uten kostnader for brukeren.

Det er i dagens avtaler inngått kontrakter på bilmodellene VW Caravelle, VW Transporter og Chrysler Grand Voyager. Disse bilmerkene har de samme ombyggingsmulighetene som MB Vito tidligere var alene om å ha.

Per i dag har brukerne således alternative valgmuligheter til MB Vito.

For øvrig kan jeg nevne at garantitiden for biler som trygden yter stønad til, er tre år.