Skriftlig spørsmål fra Ingebrigt S. Sørfonn (KrF) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:213 (2005-2006)
Innlevert: 02.12.2005
Sendt: 02.12.2005
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 08.12.2005 av justisminister Knut Storberget

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF)

Spørsmål

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF): Vurderer Regjeringa endringar som vil gje dei tilsette 40 pst. av stemmene på bedriftens generalforsamling, for så å auka dette ytterlegare, slik Sosialistisk Venstreparti sin parlamentariske leiar i dag seier at Sosialistisk Venstreparti går inn for, og er det aktuelt for Regjeringa å gå inn for slike endringar?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet ble overført fra nærings- og handelsministeren.

Ei slik endring er ikkje omtalt i dokumentet Politisk plattform for en flertallsregjering (Soria Moria-erklæringa). Regjeringa vil derfor ikkje vurdere ei slik endring.