Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:231 (2005-2006)
Innlevert: 05.12.2005
Sendt: 06.12.2005
Besvart: 12.12.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Sist fredag måtte flypassasjerer landet rundt nok en gang finne seg i innstilte avganger på grunn av sykmeldinger på Røyken kontrollsentral. Samferdselsministeren har i et intervju lovt at juletrafikken skal gå som normalt.
Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for at man ikke på nytt skal oppleve denne type kaos i flytrafikken, og står hun ved sine tidligere forsikringer om at juletrafikken skal kunne gå som normalt?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Avinors styre og ledelse er ansvarlig for den daglige drift av selskapet. Som generalforsamling for Avinor forventer jeg at trafikken til enhver tid avvikles mest mulig sikkert og punktlig. Når det gjelder den aktuelle trafikksituasjonen, følger jeg den nøye og har understreket overfor styreleder mine forventninger. Mitt inntrykk er at både ledelsen og styret tar situasjonen meget alvorlig og gjør det som er mulig for å sikre at det ikke oppstår forstyrrelser i juletrafikken.

For å sikre at Avinors tjenester også på lengre sikt utføres på en best mulig måte med hensyn til sikkerhet, punktlighet og effektivitet, har Regjeringen besluttet å evaluere selskapets organisering. Jeg vil komme tilbake til Stortinget i løpet av 2006 med resultatene av evalueringen og eventuelle forslag til endringer.