Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:234 (2005-2006)
Innlevert: 06.12.2005
Sendt: 07.12.2005
Besvart: 13.12.2005 av finansminister Kristin Halvorsen

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Lundeby Bokbinderi får mange oppdrag fra kunder i Sverige. Bedriften opplever at det er komplisert å ha en riksgrense, der de samme oppdragene skal passeres flere ganger. Dagens regler krever at når oppdraget (papiret) kommer fra Sverige så må verdien av hele forsendelsen fortolles. Etter at ordren er utført (bøker innbundet), sendes så å si alt papiret tilbake til oppdragsgiver. Da må den ferdige ordren igjen gjennom samme tollklarering.
Er det mulig å endre reglene slik at grensehindret blir mindre?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Varer som innføres midlertidig til Norge for bearbeiding, komplettering eller emballering, kan innføres midlertidig toll- og merverdiavgiftsfritt dersom varen er eid av et firma som er hjemmehørende i utlandet. Dette fremgår av tolltariffens innledende bestemmelser § 14 nr. 10 bokstav b, § 14 annet ledd og forskrift (nr. 12) om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel av varer § 4.

Det må imidlertid fylles ut en tolldeklarasjon ved innførselen. Toll- og avgiftsetaten vil ved tollekspederingen vurdere om det skal kreves depositum eller annen sikkerhet for merverdiavgift, jf. § 4 annet ledd. For varer som innføres midlertidig etter ovennevnte bestemmelser, er det satt en generell gjenutførselsfrist på ett år, jf. tolltariffens innledende bestemmelser § 15. Ved gjenutførselen må det også fylles ut en tolldeklarasjon.

Reglene om tollekspedering av midlertidig innførte varer for bearbeiding i Norge er fastsatt av hensyn til kontrollen med riktig avgiftsinnbetaling. Det foreligger ingen planer om å endre gjeldende regelverk.