Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:292 (2005-2006)
Innlevert: 19.12.2005
Sendt: 20.12.2005
Besvart: 05.01.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Uganda skal gjennomføre valg i 2006. Dette er det første flerpartivalget siden 1980. Den fremste utfordreren til President Museveni, Dr. Kizza Besigye, har blitt tillatt å stille til valg, men må drive valgkampen fra fengsel. Han returnerte til Uganda, etter 4 år i eksil. Han er beskyldt for forræderi, terrorisme og voldtekt. Dersom han finnes skyldig blir han tvungen til å trekke seg som kandidat.
Hva gjør Norge for at han får en rettferdig rettsavgjørelse og at det gjennomføres frie valg i Uganda?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Uganda er et av de samarbeidsland i norsk utviklingspolitikk som har gjort store framskritt, både når det gjelder å bekjempe fattigdom, i satsing på utdanning og i kampen mot hiv/aids.

Utviklingen i Uganda siden Musevenis maktovertakelse i 1986 har klare positive trekk. Den politiske utviklingen har også gått i demokratisk retning.

Forventningene til Uganda har vært store og det som skjer nå er derfor svært skuffende. Veien fram mot et demokrati vil åpenbart møte hindringer og ta tid. Norge reduserte tidligere i 2005 budsjettstøtten med 25 mill. kr på grunn av ugandiske myndigheters håndtering av demokratiseringsprosessen, menneskerettighetsspørsmål og korrupsjonsbekjempelse. Målsettingen for norsk bistand skal hele tiden være klar: Et demokratisk Uganda, i fred med sine naboer og preget av et styresett som kommer hele landets befolkning til gode.

Menneskerettigheter og godt styresett er en overordnet målsetting for Norges samarbeid med landet. Blant annet støtter vi Uganda Human Rights Commission og andre slike sentrale menneskerettighetsorganisasjoner. Vi planlegger også støtte til et tiltak for å styrke parlamentets demokratiske rolle og vi har et rettighetsperspektiv innenfor arbeidet i andre sektorer. En viktig del av den norske innsatsen er dialog med andre givere og med myndighetene for å bidra til at utviklingen i landet går i demokratisk retning.

Det er knyttet stor spenning til president- og parlamentsvalget i år, særlig i lys av arrestasjonen av Kizza Besigye, som representanten Skovholt Gitmark viser til. Besigye ble registrert som presidentkandidat av valgkommisjonen 14. desember 2005, men dersom han ikke snarest løslates vil dette vanskeliggjøre hans valgkamp. Det vil også kunne føre til ytterligere misnøye og uroligheter blant folk.

Jeg har selv gitt uttrykk for at arrestasjonen stiller spørsmål ved grunnlaget for gjennomføringen av flerpartivalget i landet neste år og at arrestasjonen er et klart tilbakeskritt for demokratiseringsprosessen i landet.

Fra vår side har Norges ambassadør sammen med andre givere tatt opp Besigyes arrestasjon med ugandiske styresmakter. Videre har ambassadøren nøye fulgt saken mot Besigye blant annet ved å være til stede i rettsmøtet.

Dersom Uganda skal komme videre og oppnå en ytterligere utvidelse og styrking av demokratiseringsprosessene, må respekt og åpenhet for mangfold og opposisjon stå sentralt. Dette er noe vi understreker i våre møter med myndighetene. Representanter for Utenriksdepartementets politiske ledelse vil om kort tid avlegge besøk til Uganda, der vi vil framheve disse synspunktene og understreke vår bekymring overfor ugandiske myndigheter. I samtalene med myndighetene vil spørsmål knyttet til det forestående valget i februar stå helt sentralt. Norge vil også sende observatører til valget i Uganda.