Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:321 (2005-2006)
Innlevert: 10.01.2006
Sendt: 11.01.2006
Besvart: 18.01.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Oljedirektoratet bekreftet 5. januar at Eni Norge har gjort funn som er kommersielt lønnsomme. Norge skal være verdens fremste i miljøovervåking, og i Soria Moria-erklæringen heter det at hensynet til miljøet skal være gjennomgripende.
Hvilke konsekvenser får dette for funnet på Goliat?

Begrunnelse

Eni Norge har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7122/7-3 på Goliat Sør-strukturen. Funnene i de dypere formasjonene vurderes av Oljedirektoratet som svært positive ettersom det påviser et petroleumspotensial som ikke tidligere er bekreftet i denne delen av Hammerfestbassenget. Oljedirektoratet hevder at dette funnet vil kunne få stor betydning for fremtidig utforskning i tilstøtende deler av Barentshavet.
Miljøvernministeren bekrefter overfor VG 6. januar at det ikke er automatikk i det at man har funnet olje i prøveboringsperioden, og at man setter i gang med drift der. Miljøvernministeren bekrefter videre at områder rundt Lofoten, Tromsøflaket og Finnmark er særlige sårbare og verdifulle områder for miljøet.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten skal legges fram før påske. Når den helhetlige forvaltningsplanen foreligger skal det for havområdene i Barentshavet avgjøres hvilke områder som skal åpnes, og hvilke områder det ikke skal foregå petroleumsaktivitet i.

Når det gjelder Goliat-feltet viser jeg til at rettighetshaverne har en utvinningstillatelse etter petroleumsloven. En eventuell utbygging av Goliat-feltet må imidlertid tas stilling til når rettighetshaverne fremmer sin utbyggingsplan. Vurderingen av dette vil gjøres bl.a. på bakgrunn av konklusjonene i helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.