Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:331 (2005-2006)
Innlevert: 11.01.2006
Sendt: 12.01.2006
Besvart: 17.01.2006 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): For en tid tilbake ble ansatte ved Sem fengsel overfalt og truet til å gi fra seg nøkler i forbindelse med en rømming fra fengselet. Mange ansatte i fengslene føler at de har et dårlig rettsvern og personlig sikkerhet på jobben.
Vil justisministeren ta initiativ til å øke strafferammen for vold mot offentlig tjenestemenn?

Begrunnelse

Siden både fengselsansatte og ansatte i politiet mange ganger er de som oftest har direkte kontakt med kriminelle personer er det nødvendig at samfunnet viser gjennom lovverk og øvrige tiltak at det støtter opp om det arbeidet disse utfører. Det gjøres blant annet ved å vise at brudd på loven som skal beskytte disse straffes hardt. I dag kommer det av og til meldinger om ansatte i disse to etatene som slett ikke synes at så er tilfelle. Det er derfor viktig slik undertegnede ser det at justisministeren her gir er klart signal om hvor Regjeringen står i dette arbeidet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg ser svært alvorlig på et hvert tilfelle av vold og trusler som utøves mot tilsatte i kriminalomsorgen i forbindelse med deres utførelse av arbeidet. Kriminalomsorgen legger stor vekt på at hendelser hvor innsatte utøver vold eller fremsetter trusler mot etatens tjenestemenn, skal meldes til politiet.

For å redusere omfanget av disse hendelsene, vil det imidlertid etter min vurdering være viktig å legge vekt på omfattende og bred opplæring av etatens tjenestemenn, slik at de er godt forberedt til å kunne forhindre at slike situasjoner oppstår under utøvelsen av tjenesten. Kriminalomsorgens satsing for å øke sikkerheten i fengslene vil også være et godt og velegnet virkemiddel for å redusere omfanget av slike alvorlige hendelser. For tiden vurderer jeg ikke lovendringer på dette området.