Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:342 (2005-2006)
Innlevert: 13.01.2006
Sendt: 13.01.2006
Besvart: 17.01.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Medlemmer av Regjeringen har i media skapt tvil om ENI ville få utvinne olje fra Goliat, men i Stortingets spørretime understreket statsministeren at ENI har utvinningstillatelse. Han gav inntrykk av at denne ville bli opprettholdt. Ved en inkurie glemte statsministeren å svare på om Goliat-feltet står i fare for å bli vernet i forvaltningsplanen, noe som innebærer at ENIs utvinningstillatelse ikke er mye verdt.
Kan statsråden bekrefte at ENIs utvinningstillatelse ikke vil bli trukket tilbake pga. eventuelle vernesoner?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Jeg vil ikke forskuttere behandlingen av forvaltningsplanen. Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten skal legges fram før påske. Når den helhetlige forvaltningsplanen foreligger skal det for havområdene i Barentshavet avgjøres hvilke områder som skal åpnes, og hvilke områder det ikke skal foregå petroleumsaktivitet i.

Rettighetshaverne i Goliat har fått utvinningstillatelse etter petroleumsloven. En utbygging av Goliatfunnet må imidlertid tas stilling til når rettighetshaverne fremmer sin utbyggingsplan. Det blir da opp til selskapene å demonstrere at utbyggingen tar tilstrekkelig hensyn til miljøet og fiskeriinteressene i området. Vurderingen av dette vil gjøres bl.a. på bakgrunn av konklusjonene i helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.