Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:359 (2005-2006)
Innlevert: 17.01.2006
Sendt: 17.01.2006
Besvart: 27.01.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I forbindelse med den varslede forvaltningsplanen for Barentshavet er det registrert en diskusjon om tidsperspektivet på såkalte petroleumsfrie soner.
Kan statsråden klargjøre hvilket tidsperspektiv Regjeringen har i forhold til eventuelle petroleumsfrie soner?

Begrunnelse

I Dagens Næringsliv 14. januar kan vi lese at sentrale SV-ere ser for seg at de områdene som i forvaltningsplanen for Barentshavet blir definert som petroleumsfrie soner skal holdes utenfor petroleumsvirksomhet i et 20-årsperspektiv, mens tidsperspektivet representanter for Arbeiderpartiet har er inneværende stortingsperiode. Inneværende stortingsperiode er også det tidsperspektiv Soria Moria-erklæringen har i forhold til å ikke åpne for petroleumsvirksomhet i Nordland VI. I forhold til forutsigbare rammevilkår for petroleumsnæringen, vil det være viktig å få en avklaring om hvor lenge Regjeringen ser for seg at et område som defineres som en petroleumsfri sone vil bli utelukket fra petroleumsvirksomhet.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: I Soria Moria-erklæringen står det skrevet hvordan Regjeringen vil håndtere spørsmål knyttet til fremtidig petroleumsvirksomhet i nordområdene, herunder hvor det skal kunne drives petroleumsvirksomhet.

I erklæringen står det følgende:

"Når den helhetlige forvaltningsplanen foreligger skal det for de øvrige havområdene utenfor Lofoten og nordover, inkludert Barentshavet avgjøres hvilke områder som skal åpnes, og hvilke områder det ikke skal foregå petroleumsaktivitet i. Dette skal bestemmes av Stortinget."

Den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten er planlagt ferdigstilt før påske. Regjeringen vil i denne forbindelse avklare i hvilke områder det kan foregå petroleumsvirksomhet, og i hvilke områder det ikke skal foregå petroleumsaktivitet, i dette havområdet.