Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:365 (2005-2006)
Innlevert: 19.01.2006
Sendt: 19.01.2006
Besvart: 25.01.2006 av justisminister Knut Storberget

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): I regjeringserklæringen som er utarbeidet av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet står det blant annet følgende: Regjeringen vil ta initiativ til å endre tomtefesteloven slik at boligfester gis innløsningsrett annet hvert år, i motsetning til i dag hvert tiende år.
Når kan Stortinget forvente at man får seg forelagt lovendringen på dette området?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I inneværende uke (uke 4, 2006) sender Justisdepartementet på alminnelig høring et høringsnotat som blant annet omfatter en slik lovendring. Høringsfristen er én måned. Justisdepartementet arbeider med sikte på at Stortinget skal kunne behandle lovforslaget i løpet av vårsesjonen. Saksbehandlingstiden vil likevel avhenge av blant annet høringsreaksjonene, og det er dermed ennå for tidlig å uttale seg definitivt om når Stortinget kan vente å få spørsmålet om endringer i lov om tomtefeste til behandling.