Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:394 (2005-2006)
Innlevert: 25.01.2006
Sendt: 26.01.2006
Besvart: 03.02.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Mener statsråden at den støtte som jubileumsarrangøren Norge 2005 har gitt filmen "Oljeberget" medvirker til en god markering av hundreårsjubileet for Norge som selvstendig nasjon?

Begrunnelse

Norge 2005 gav filmskaperen Aslaug Holm 250 000 kr til filmen "Oljeberget". Filmen er et portrett av Jens Stoltenberg og fremstår som lite annet enn ren profilering av en aktiv politiker. Da opptakene til filmen ble gjort var Stoltenberg opposisjonspolitiker, men har siden blitt statsminister og kulturministerens overordnede.
Filmen har også mottatt 3 mill. kr i støtte fra Norsk filmfond.
Tidligere kulturminister Valgerd Svarstad Haugland uttaler at det er vanskelig å se at filmen faller innenfor det definerte formål Norge 2005 hadde.
Hvis pengene ikke tilbakebetales, vil det ikke overraske om norske politikere vil stå i kø for å få laget flatterende portrettfilmer om seg selv.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Filmen "Oljeberget" hadde en samlet produksjonskostnad på noe over 5 mill. kr. Av dette er 3 mill. kr dekt ved tilskudd fra Norsk filmfond, mens selskapet Hundreårsmarkeringen Norge 2005 as har bidratt med 250 000 kr.

Tilskuddet fra Hundreårsmarkeringen er nedfelt i avtaledokument fra 5. juli 2004 basert på søknad med tilhørende prosjektbeskrivelse fra oktober 2003. Filmen gir et gløtt inn i en politisk leders virke i Norge i jubileumsåret 2005. Departementet har ikke på noe tidspunkt hatt befatning med denne saken.

Selskapet Hundreårsmarkeringen Norge 2005 as fordelte i perioden 2003-2005 i alt 93,2 mill. kr til 136 ulike prosjekter og tiltak.

Når man skal vurdere i hvilken grad selskapet Hundreårsmarkeringen i sitt programarbeid har allokert ressursene på en god måte, må man basere dette på en analyse av den samlede programprofilen. Det gir liten mening å ta utgangspunkt i et begrenset tilskudd til ett enkeltprosjekt.