Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:407 (2005-2006)
Innlevert: 30.01.2006
Sendt: 31.01.2006
Besvart: 07.02.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Det blir hevdet av pendlere i Akershus at Flytoget har et lavt passasjertall, og at dette kan løses ved å gi lokale pendlere adgang til å ta toget fra de stasjoner hvor toget allerede i dag stanser.
Kan statsråden redegjøre for hvordan utviklingen i det gjennomsnittlige passasjerantallet har vært i forhold til Flytogets maksimale kapasitet?

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr om hvordan utviklingen i det gjennomsnittlige passasjerantallet for Flytoget AS har vært i forhold til Flytogets maksimale kapasitet. Pendlere i Akershus hevder at lavt passasjerantall kan løses ved å gi lokale pendlere adgang til å ta toget.

I de tre første kvartalene i 2005 reiste 3,24 mill. passasjerer med Flytoget. Flytoget har aldri hatt flere passasjerer enn i 2005. Flytoget har en markedsandel på 33 pst. av alle reisende til og fra Oslo Lufthavn. Hvor mye ledig kapasitet Flytoget faktisk har til å frakte pendlerne på strekningen har jeg ikke opplysninger om.

Spørsmålet om Flytoget kan ta med pendlere har blitt reist ved flere anledninger. Ettersom Flytoget er organisert som aksjeselskap, er det styrets ansvar å vurdere operative forhold, som å ta med andre reisende mellom Asker og Oslo Lufthavn.

Formålet med Flytoget er å sikre en høy kollektivandel av reisende til og fra Oslo Lufthavn. Flytogets forretningsidé er å tilby det beste transporttilbudet på strekningen, med vekt på sikkerhet, punktlighet og service. Kundetilfredsheten hos reisende med Flytoget er meget høy, og merkevareverdien er derfor stor. Dersom Flytoget skulle drive med ordinær persontransport på strekningen Asker-Oslo Lufthavn, vil det kunne føre til et dårligere servicetilbud for de reisende til og fra Oslo Lufthavn. Dette vil kunne redusere den høye andelen kollektivreisende til Oslo Lufthavn.

Ifølge selskapet er det også tekniske utfordringer i forhold til billettsystemer og togenes konstruksjon som hindrer Flytoget å ta med andre reisende mellom Asker og Oslo Lufthavn.