Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:420 (2005-2006)
Innlevert: 01.02.2006
Sendt: 01.02.2006
Besvart: 07.02.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil utenriksministeren ta nødvendige grep for å bringe Utenriksdepartementets informasjonssider opp på et akseptabelt kvalitetsmessig nivå, slik at disse kan virke etter hensikten og gi råd og veiledning som man både kan stole på og rette seg etter?

Begrunnelse

Det har fra flere hold vært reist kritikk mot at Utenriksdepartementets informasjonssider var mangelfulle og flere mente faktisk at disse var både misvisende og direkte feilaktige. Etter tsunamien skulle disse gjennomgåes og bringes opp på et mye bedre nivå, og nye "forbedrede" sider ble lagt ut 1. januar 2006.
Etter at disse har vært oppe og gått i noen uker, er kritikken fra fagfolk om mulig blitt enda sterkere. Mange hevder sågar at de nye sidene faktisk er verre enn de gamle. Viser til uttalelser i VG søndag 29. januar hvor dette fremgår.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg vil innledningsvis klargjøre at Utenriksdepartementet har omfattende informasjonssider på nett og disse består i hovedtrekk av:

- Utenriksdepartementets sider på Odin har som målsetting å informere om norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Den primære målgruppe er det norske samfunn, men engelskspråklig publikum tilbys også informasjon på sidene, som for øvrig er de mest besøkte av alle departementssidene.

- I tillegg til sidene på Odin tilbyr Utenriksdepartementet informasjon om Norge til et utenlandsk publikum gjennom Norgesportalen, som er Norges offisielle ansikt på Internett i utlandet og utenriksstasjonenes hjemmesider. Portalen består av nettsider i 91 land på 18 språk.

- Norgesportalen danner også utgangspunktet for visse temabaserte nettsteder, blant annet Europaportalen og et eget Ibsen-nettsted på 18 språk i anledning Ibsenåret 2006.

Jeg forstår at kritikken som framkom i VG 29. januar d.å. og som representanten viser til omhandlet Utenriksdepartementets nye landsider som ble lansert ved årsskiftet. Kritikken synes å være rettet mot at dette nettstedet opplyser om hvor og når det har vært terrorhandlinger i de enkelte land og at dette vil kunne skremme nordmenn fra å reise til disse områdene.

Utenriksdepartementet tar ikke mål av seg til å ha et altomfattende informasjonstilbud til alle turister. Det er etter mitt syn en viktig oppgave for Utenriksdepartementet å informere om sikkerhetssituasjonen i de enkelte land og områder.

Den gjennomgang som vi har foretatt av disse landsidene etter at kritikken kom har ikke påvist feil i den publiserte informasjonen, sett i lys av det formål disse sidene har. Fra publikum generelt og fra reiselivsbransjen har vi derimot fått positive tilbakemeldinger.

Landsidene representerer som nevnt et nytt informasjonstilbud og vi ser at det er mange måter å presentere denne type land- og reiseinformasjon på. Evaluering og diskusjon om hva som er mest formålstjenlig informasjon er derfor både nødvendig og nyttig. Dette gjelder både sidenes form, innhold og omfang.

Vi tar derfor alle tilbakemeldinger på alvor og vurderer fortløpende tiltak som vil gjøre nettinformasjonstilbudet til publikum enda bedre. Det er mitt overordnede hensyn at det skal være et høyt kompetansenivå på nettbasert informasjon i Utenriksdepartementet og at kvaliteten på det som leveres og vises skal være god.