Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:438 (2005-2006)
Innlevert: 07.02.2006
Sendt: 08.02.2006
Besvart: 20.02.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Vil kultur- og kirkeministeren i lokaliseringssaken for driftsorganisasjonen for digitalt bakkenett jobbe for at denne i størst mulig grad kan plasseres i mediebyen Bergen?

Begrunnelse

Bergen har et tungt og kompetent kringkastingsmiljø også på det tekniske området for digital kringkasting. Universitetet i Bergen, NRK Hordaland, TV2 og flere bedrifter, bl.a. Nera. Konsesjonen er allerede utlyst, men det er viktig at statsråden og departementet jobber for å bidra til at nevnte miljø fortsatt kan bestå med den verdien dette representerer også utover arbeidsplassene.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Stortingsrepresentant Halleraker har allerede stilt spørsmål til samferdselsministeren om lokalisering av driftsorganisasjonen for det digitale bakkenettet, jf. skriftlig spørsmål nr. 362 (2005-2006). Jeg har ikke noe å tilføye til samferdselsministerens svar, som for ordens skyld følger vedlagt.

Vedlegg til svar:

Se svar under skriftlig spørsmål nr. 362 (2005-2006).

Internett: http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=33496