Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:439 (2005-2006)
Innlevert: 08.02.2006
Sendt: 08.02.2006
Besvart: 16.02.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I forbindelse med organisering/finansiering av ambulansetjenesten i Kvinnherad kommune i Hordaland er det satt fokus på et regelverk som hindrer bruk av lokal innkjøpt ambulanse for å supplere ambulansetjenesten i regi av helseforetaket slik at innbyggerne på Varaldsøy kan få egnet syketransport.
Vil statsråden sørge for at regelverket blir endret slik at lokale løsninger basert på lokal ambulanse eller drosje kan brukes til syketransport?

Begrunnelse

Helse Fonna har ansvar for ambulansetjenesten i Kvinnherad. Øya Varaldsøy er en del av denne kommunen. Helseforetakets ambulansetjeneste dekker ikke Varaldsøy. Innbyggerne der må ta ferge (bilferge) til fergestedet Gjermundshavn eller Løfallstrand der helseforetakets ambulanse overtar. For å sikre tilfredsstillende ambulansetjeneste på Varaldsøy har den lokale drosjeeier kjøpt ambulanse, men får ikke løyve til å kjøre ambulansebil. Vegdirektoratet vil ikke godkjenne registrering av lokal ambulansebil som drosje. Vegdirektoratet vil heller ikke godkjenne transport av bårepasienter i annet enn ambulansebiler.
Jeg ber statsråden ta initiativ til nødvendig endring i regelverk for godkjenning av lokal ambulansetjeneste for å supplere hovedopplegg for ambulansetjenesten og som gjør at syke også fra distriktene kan transporteres fra eget hjem i ambulanse. Jeg ber også om at statsråden kan se på endring i regelverk som gjør at båretransport kan foretas i bil med drosjeløyve. Det er her snakk om å få praktiske løsninger som fungerer i områder der det er lang transportveg for pasienter og som kan sikre at hele syketransporten kan foregå på en verdig og betryggende måte for den syke. Det må være mulig å tilpasse regelverket til praktisk virkelighet i distriktene i stedet for å tvilholde på regler som ikke lar seg bruke i praksis.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Godkjenning og registrering av ambulanse skjer i et samarbeid mellom helsemyndigheter og vegmyndigheter, jf. forskrift 14. februar 1970 nr. 1. Vegvesenets rolle er å vurdere kjøretøytekniske og registreringsmessige forhold når en ambulanse blir framstilt for godkjenning og registrering på trafikkstasjonen. Vegvesenets vedtak vil imidlertid være en konsekvens av det regionale helseforetakets vurdering av behovet for ambulanser i området, herunder om for eksempel et øysamfunn vil kunne være tilstrekkelig hjulpet ved hjelp av ambulansebåt eller luftambulanse. Denne rollefordelingen mellom veg- og helsemyndighetene synes hensiktsmessig, og jeg ser derfor ikke grunn til å foreslå endringer.

Drosje kan, ved et såkalt utvidet drosjeløyve, benyttes til syketransport ved at kjøretøyet tilpasses transport av personer sittende i rullestol eller spesialstol (liggestol, seng o.l.). Kjøretøy som brukes på et slikt utvidet drosjeløyve, må oppfylle særskilte tekniske krav blant annet til innstigningshjelpemiddel (rampe, skinner eller heis), innfesting av rullestol/spesialstol mv. Vegdirektoratet opplyser imidlertid at det ikke har vært hensikten å tillate transport av personer på båre med utvidet drosjeløyve, da slik transport har vært forutsatt å skulle foretas med ambulanse.

Jeg vil likevel be Statens vegvesen om å ta opp spørsmålet om båreplass i drosje med helsemyndighetene, og undersøke nærmere hva som er skjedd i den aktuelle saken. Jeg vil avvente Vegdirektoratets kontakt med helsemyndighetene før jeg vurderer om det er behov for endringer i regelverket.