Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:443 (2005-2006)
Innlevert: 08.02.2006
Sendt: 09.02.2006
Besvart: 16.02.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Det er innført en "aldersgrense" for brannslokkingsapparater på 10 år. En ordning for retur av fulle brannslokkingsapparater eksisterer imidlertid ikke. Tømte apparater kan naturlig nok leveres som skrapjern, men da må man altså tømme apparatene på egen hånd. Pulveret som er i slike apparater er ikke spesielt miljøskadelig, men det representerer jo unektelig et praktisk problem.
Hva vil statsråden gjøre for å få på plass en forsvarlig håndtering av brukte og utrangerte brannslokkingsapparater?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Statens forurensningstilsyn (SFT) opplyser at det eksisterer godkjente virksomheter som utfører vedlikehold av brannslukningsutstyr. Virksomhetene tar også gamle apparater i retur. Eventuelt innhold av skum eller pulver blir håndtert som avfall på vanlig måte. Innholdet i håndslukkere fra forbrukere er ikke å anse som farlig avfall.Ut fra årlig generert avfallsmengde, og fordi det altså eksisterer systemer for retur, anses ikke forbrukerrelaterte brannslukningsapparater å representere et avfallsproblem.

PFOS-relaterte forbindelser i brannskum kan imidlertid medføre et miljøproblem i bruksfasen. Slikt skum brukes i brannvern hovedsakelig i petroleumsindustrien. Jeg har derfor nylig bedt SFT utarbeide forslag til regelverk som stanser slik bruk.