Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:447 (2005-2006)
Innlevert: 08.02.2006
Sendt: 09.02.2006
Besvart: 14.02.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Vil samferdselsministeren ved gjennomgang av ordningen med de såkalte belønningsmidlene for kollektivtrafikk sørge for at Kristiansand kan komme med i ordningen?

Begrunnelse

Det vises til at ordningen i budsjettforslaget fra Bondevik II-regjeringen ble utvidet til å inkludere Tromsø. I en oppfølging av valgkampløfter fra regjeringspartiene om å øke bevilgningene til denne ordningen vil det etter min oppfatning være helt naturlig å ta med landets femte største by, Kristiansand.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Kristiansand har, sammen med Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, vært inkludert i Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk siden den ble igangsatt i 2004, jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004). I 2006 kommer også Tromsø med i ordningen, jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006).