Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:460 (2005-2006)
Innlevert: 10.02.2006
Sendt: 13.02.2006
Besvart: 20.02.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Hva vil statsråden gjøre for at Telemarkskanalen skal komme inn på UNESCOs verdensarvliste?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Jeg vil innledningsvis vise til at det er en omfattende og lang prosess for nominering og behandling av nye steder til UNESCOs verdensarvliste. Forslag til nye verdensarvsteder blir undergitt en streng faglig vurdering nasjonalt, før oppstart av en eventuell nominasjonsprosess, og internasjonalt av UNESCOs verdensarvkomité som avgjør hvilke områder som får verdensarvstatus.

Nominasjonssøknadene baserer seg på en tentativ liste over områder eller objekter som oppfyller kriteriene for vern i henhold til konvensjonen. Gjeldende tentative liste for Norge ble sendt UNESCO 1. oktober 2002 og ble sist revidert 15. april 2004. Miljøverndepartementet har bedt Riksantikvaren i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning om å fremme forslag til en ny revisjon av den tentative lista. Alle de områder som har blitt brakt opp som mulige nye verdensarvområder vil bli vurdert som ledd i denne prosessen. Miljøverndepartementet tar sikte på å oversende ny revidert tentativ liste til UNESCO i løpet av første halvår 2007.

Under henvisning til det arbeidet som er i gang ønsker jeg ikke å si noe nærmere om hvilke steder det kan være aktuelt å ta inn på en revidert tentativ liste.