Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:499 (2005-2006)
Innlevert: 20.02.2006
Sendt: 21.02.2006
Besvart: 27.02.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Hvordan vil dialogen med berørte parter, blant annet Elevorganisasjonen, bli gjennomført i tilknytning til utredningen om gratis læremidler i videregående opplæring?

Begrunnelse

Statsråden tok tidlig til orde for en åpen dialog med berørte parter innenfor utdanningsfeltet for dermed å kunne finne best mulige løsninger i forbindelse med viktige utdanningsspørsmål.
I forbindelse med spørsmålet om gratis læremidler i videregående opplæring ble det i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet, kap. 226, bebudet en utredning av mulige modeller for og økonomiske konsekvenser av å innføre en slik ordning, og at man ville komme tilbake til Stortinget med saken i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2006.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Regjeringen vil innføre gratis læremidler i videregående opplæring. I arbeidet med å utrede mulige modeller for- og økonomiske konsekvenser av å innføre gratis læremidler, har departementet fått innspill fra flere berørte parter. Departementet er opptatt av at de berørte parter skal få mulighet til å utdype sine synspunkter og har derfor invitert til eget møte. I tillegg til Elevorganisasjonen, er Utdanningsforbundet, Den norske forleggerforening, Den norske bokhandlerforening, Norsk Lektorlag, Handel og kontor media, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Skolenes landsforbund og Kommunenes Sentralforbund invitert. Møtet gir anledning til å utdype synspunkter på modeller og konsekvenser knyttet til innføring av gratis læremidler i videregående opplæring.