Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:506 (2005-2006)
Innlevert: 23.02.2006
Sendt: 23.02.2006
Besvart: 01.03.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): En rekke oppslag i media i den senere tid viser at elbilprodusenten Think på Aurskog igjen har problemer. Denne gangen tyder det på at en utenlandsk eier ikke ønsker å satse videre på virksomheten. Think er et lite norsk industrieventyr som har skapt arbeidsplasser i Aurskog-Høland kommune.
Vil statsråden, i tråd med den varslede aktive næringspolitikken, ta kontakt med eier for å se på alternative løsninger for videreføring av bedriften?

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Jeg er kjent med at det i Nedre Romerike tingrett ble avsagt kjennelse om åpning av konkurs i Think Nordic 28. februar 2006. Virksomheten ved Think Nordic i Aurskog har fra oppstarten av vært fulgt med betydelig velvilje fra myndighetenes side. Gjennom blant annet SND har staten gitt bedriften investeringsmidler på over 140 mill. kr frem mot Fords overtagelse i 1999. I tillegg har myndighetene gjennomført en rekke lempninger i avgifts- og trafikkbestemmelsene for å tilrettelegge for økt anskaffelse og bruk av elbiler.

Etter hva jeg forstår har det vært vanskelig for Think Nordic å få til lønnsom virksomhet over tid. Dette har medført en betydelig usikkerhet, og jeg har stor forståelse for at dette er vanskelig for de ansatte. Det pågår imidlertid for tiden en prosess med avklaring av ulike forhold knyttet til selskapet.