Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:508 (2005-2006)
Innlevert: 23.02.2006
Sendt: 24.02.2006
Besvart: 07.03.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Togpendlere på Eidsvollsbanen vurderer nå om de kan fortsette å reise med toget på grunn av stadig tilbakevendende bilinnbrudd på parkeringsplassene på togstasjonene. Innbrudd skaper utrygghet og frustrasjon, samtidig med at lysten til å ta tog mistes. For svært mange er det helt nødvendig å sette fra seg bil på stasjonen. Med enkle midler kan dette stoppes.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre parkeringsplassene mot innbrudd?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jernbaneverket har ansvaret for parkeringsplassene på stasjonene. Innfartsparkeringsplasser med tilstrekkelig kapasitet er gratis. På parkeringsplasser i pressområder er det innført oblatordninger for å sikre at parkeringsplassene forbeholdes togreisende. Her leier Jernbaneverket inn parkeringsselskaper til å kontrollere om ordningen etterleves. Parkeringsselskapene patruljerer plassene flere ganger daglig. Dette antas også å ha en viss avvisende effekt på kriminalitet på området.

For omtrent et år siden inngikk Jernbaneverket et samarbeid med politiet, NSB og to forsikringsselskaper om overvåking og oppfølging av parkeringsplassen på Eidsvoll stasjon etter at politiet hadde fått inn flere anmeldelser av tyveri og innbrudd. Det er montert 13 kameraer på parkeringsplassen som hjelper politiet å avdekke hvem som står bak kriminelle handlinger på området. Kostnadene til kameraovervåkningen er fordelt på samarbeidspartnerne. Tiltaket viser allerede en positiv effekt, og det er helt vesentlig at politiet er sterkt engasjert. Ordningen er et toårig prøveprosjekt og skal evalueres i sommer. Jernbaneverket vil da vurdere muligheten for å innføre tilsvarende ordning også på andre stasjoner.

Tilstrekkelig belysning, åpne arealer og mye trafikk av folk bidrar til å gjøre parkeringsplassene mindre attraktive for kriminelle. Ved ombygging og nybygging av stasjoner legges det vekt på å gi stasjonene en fysisk utforming som bidrar til økt trygghetsfølelse for de reisende med lys og beplantning som ikke skjermer av områder for innsyn. Det gjøres også tiltak på eldre stasjoner for å fjerne vegetasjon og bedre belysningen, blant annet vil sju av stasjonene på Hovedbanen få bedre belysning i år. Disse tiltakene vil bidra til å gjøre det mindre attraktivt å gjøre hærverk på stasjonene.

Tyveri og innbrudd i biler på parkeringsplasser er et samfunnsproblem som Jernbaneverket ikke kan løse alene. Det er helt essensielt å ha politiet med seg for å få bukt med problemene. Det er også politiet som mottar anmeldelser og dermed sitter med oversikten over hvilke steder tyverier og innbrudd i biler er et problem. Jernbaneverket vil i nærmeste framtid kontakte de ulike politidistriktene for å få en oversikt over hvilke parkeringsplasser som er mest utsatt for tyveri og innbrudd, og bruke denne oversikten som et utgangspunkt for å vurdere tiltak.