Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:512 (2005-2006)
Innlevert: 24.02.2006
Sendt: 24.02.2006
Besvart: 02.03.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): I NRKs Her og Nå 16. februar 2006 fremsetter statssekretær Yrvin påstander som jeg vil be statsråden klargjøre. Yrvin hevdet: "når vi vet at de (Høyre) solgte, - holdt på å selge ut hele Norge".
Mener statsråden at det er en dekkende beskrivelse?

Begrunnelse

Yrvin viste til at den forrige regjeringen privatiserte for 40 mrd. kr. Jeg ber om dokumentasjon på dette, og en oversikt over verdien på den privatisering som Stoltenberg I-regjeringen foretok, og en oversikt over markedsverdien på de fullmakter til nedsalg Stoltenberg I-regjeringen fikk.

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Samarbeidsregjeringen foretok etter regjeringsskiftet i 2001 nedsalg i selskapene Arcus Gruppen ASA, NOAH Holding AS, Olivin AS, SND Invest AS, Telenor ASA, Statoil ASA og Grødegaard AS. Til sammen innbrakte dette 40,605 mrd. kr til staten. Jeg konstaterer at faktaunderlaget er korrekt.

Under regjeringen Stoltenberg I ble det gjennomført nedsalg som innbrakte 22 mrd. kr til staten. Det kom fra selskapene Kreditkassen, Kommunalbanken AS, Telenor ASA, Den Norske Bank ASA, AS Olivin, Arcus AS, Statoil ASA og Norsk Medisinaldepot ASA.

Nærmere detaljer om alle disse transaksjonene og tilhørende fullmakter fremgår fra budsjettproposisjoner fra hhv. Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet.