Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:557 (2005-2006)
Innlevert: 07.03.2006
Sendt: 07.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hva vil utenriksministeren gjøre for å markere Norges motstand mot de overgrep mot menneskerettighetene som nå skjer på Filippinene som følge av unntakstilstanden?

Begrunnelse

Filippinenes president Gloria Macapagal Arroyo erklærte 24. februar unntakstilstand i landet, etter rykter om kuppforsøk og arrestasjon av militære kupplanleggere. Arroyo er en omstridt president, og det hersker tvil om hvorvidt presidenten virkelig vant valget i 2004, eller sørget for å vinne gjennom omfattende valgfusk. Enkelte i opposisjonen hevder kretser rundt Arroyo lanserte ryktene om kuppforsøk for å kunne erklære unntakstilstand og på denne måten få kontroll over opposisjonelle aktivister nå 20 år etter at Marcos ble styrtet. I erklæringen av unntakstilstand åpner Arroya for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og rettsprinsipper, og politiet har allerede arrestert mistenkte kritiske opposisjonelle aktivister uten hjemmel i lov, og det er satt demonstrasjonsforbud.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: President Gloria Macapagal Arroyo erklærte 17. februar 2006 unntakstilstand i Filippinene med den begrunnelse at man hadde oppdaget og avverget et forsøk på å styrte regjeringen. Presidenten opphevet unntakstilstanden 3. mars. Filippinsk høyesterett har satt i gang behandling av flere saksanlegg vedrørende lovmessigheten av erklæringen om unntakstilstand. Fra norsk side følger vi situasjonen nøye.

I jevnlig kontakt med filippinske myndigheter oppfordrer Norge til respekt for menneskerettighetene og rettsprinsipper.

Gjennom vår ambassade i Manila har vi tett kontakt også med menneskerettighetsorganisasjoner og menneskerettighetsforkjempere på Filippinene.

Gjennom disse gir Norge støtte til flere prosjekter med fokus på menneskerettigheter, humanitærrett - og særlig ytringsfrihet.

For eksempel har ambassaden avtalt et møte med en besøkende delegasjon fra Amnesty International for ytterligere å få belyst situasjonen på Filippinene generelt og høre deres erfaringer og synspunkter på situasjonen omkring unntakstilstanden.

Jeg kan også nevne her at Norge er tilrettelegger for fredsprosessen mellom National Democratic Front (NDF) og filippinske myndigheter. Som en del av denne tilretteleggingen, støtter vi en såkalt Joint Monitoring Committee, en overvåkningsmekanisme for menneskerettighetsavtalen partene imellom. En politisk forhandlet løsning på konflikten ville være svært viktig for menneskerettighetssituasjonen i landet. Det har imidlertid ikke vært formelle forhandlinger mellom den filippinske regjeringen og NDF siden våren 2004, og det er fortsatt uklart hvordan situasjonen rundt unntakstilstanden og nå etter dette vil kunne påvirke utsiktene for gjenopptakelse av forhandlingene.

Norge følger menneskerettighetssituasjonen på Filippinene nøye og ser med stor bekymring på den siste tidens utvikling med omstridte pågripelser og trusler mot ytringsfriheten.