Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:568 (2005-2006)
Innlevert: 07.03.2006
Sendt: 08.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): 1. januar 2009 inntrer forbudet mot å kastrere smågris. I svinenæringen er det tvil om man kan fjerne rånesmaken i kjøttet på de griser som ikke blir kastrert. Dersom nye metoder ikke blir funnet innen forbudet trer i kraft vil dette bety en økonomisk katastrofe for svinenæringen.
Hvordan tenker statsråden å løse denne utfordringen som svinenæringen da står overfor?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Våren 2002 vedtok Stortinget som kjent forbud mot kastrering av hanngris fra 1. januar 2009. På denne bakgrunn ble det i 2004/2005 iverksatt forskning med midler fra Norges forskningsråd, fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter samt jordbruksavtalen for å forsøke å løse problemene knyttet til uønsket lukt og smak (rånelukt og rånesmak) på kjøtt fra ukastrert hanngris. I fase 1 (2004-2006) er det avsatt 18 mill. kr og for fase 2 (2007-2009) er det avsatt 27 mill. kr I fase 1 er det iverksatt 5 prosjekter knyttet til genetikk, fysiologi, fôring/drift/miljø, deteksjon og forbrukeroppfatning/produktutvikling.

Disse prosjektene skal evalueres i løpet av 2006. Departementet har nylig hatt et møte med næringen. Jeg vil videre kalle inn til et møte med Norges forskningsråd for å få presentert de foreløpige resultatene fra de igangsatte prosjektene. På bakgrunn av dette møtet og nødvendig skriftlig dokumentasjon vil jeg rapportere til Stortinget i høstens budsjettproposisjon.

Det har vist seg at tiltakene som ble iverksatt i 2002 knyttet til bedøvelse og bruk av veterinær ved kastrering av hanngris, har hatt dyrevelferdsmessig positive effekter. Jeg er fornøyd med næringens fokus på dyrevelferd. På bakgrunn av tidligere forskning både i Norge og utlandet, er jeg klar over at problemene knyttet til rånelukt/rånesmak i hanngris er vanskelige å løse. Jeg er således vel kjent med næringens bekymring med hensyn til forbrukerpreferanser, etiske forhold i relasjon til produksjonen og produksjonsøkonomien knyttet til kastreringsforbudet som er tenkt iverksatt i 2009. Disse og andre forhold, samt forslag til oppfølging vil jeg som nevnt komme tilbake til i St.prp. nr. 1 til høsten.