Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:573 (2005-2006)
Innlevert: 08.03.2006
Sendt: 08.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge Soria Moria-erklæringen skal hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk ligge fast, deriblant EØS-avtalen. I saken om grønne sertifikater reforhandlet Regjeringen Soria Moria-avtalen til å øke øvre grensen for småkraftverk. I Aftenbladet 7. mars 2006 uttaler Hallgeir H. Langeland at "dersom Norge skal tvinges til privatisering av vannkraften, må vi få stengt hele ESA-kontoret og kvitte oss med EØS-avtalen".
Kan man forvente at EØS-avtalen er neste område hvor Regjeringen vil reforhandle Soria Moria- erklæringen?

Begrunnelse

Ifølge flere medier var det enighet i Regjeringen om at et grønt sertifikatmarked skulle gjelde for småkraft opptil 5 MW installert effekt, selv om Soria Moria-erklæringen unnlot småkraftverk fra grønne sertifikater. Nå ble det riktignok ikke noe av sertifikatordningen, siden energiministeren la den på is, men hendelsen viser at Regjeringen har åpnet for å reforhandle konkrete standpunkter fra Soria Moria.
Det ville selvsagt være meget betenkelig om man også åpner for den samme reforhandling av en så viktig grunnpilar i norsk utenrikspolitikk. Det er derfor viktig å få avklart om Langelands utspill er en uoffisiell prøveballong fra Regjeringen eller om det er et soloutspill fra en enkeltrepresentant.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Soria Moria-erklæringen slår fast at Regjeringen vil føre en aktiv, tydelig og åpen europapolitikk. Vi vil samarbeide med EU basert på eksisterende tilknytningsformer, hvor EØS-avtalen danner den viktigste rammen for vårt samarbeid.

Den forståelse om EØS-avtalen som kommer til uttrykk i Soria Moria-erklæringen og i min utenrikspolitiske redegjørelse 8. februar 2006 ligger fast for Regjeringens europapolitikk.