Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:583 (2005-2006)
Innlevert: 09.03.2006
Sendt: 10.03.2006
Besvart: 16.03.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hva vil utenriksministeren gjøre for å sikre at det blir mulig å inngå partnerskap ved flere norske ambassader i utlandet?

Begrunnelse

I forrige stortingsperiode ble det stilt spørsmål om hvorvidt den daværende regjering ville jobbe aktivt for at det skulle bli mulig å inngå partnerskap ved norske ambassader i utlandet. Arbeid med dette ble igangsatt, men i dag er det fortsatt slik at det på mange norske ambassader ikke er mulig å inngå partnerskap. Regjeringen har i en rekke sammenhenger uttrykt at den ønsker økt fokus på likeverd og like rettigheter uavhengig av seksuell legning. Dette er et av områdene hvor den har muligheten til å vise dette i praksis.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: I dag kan man inngå partnerskap ved ambassadene i Stockholm, Brussel og Haag.

Årsaken til at det i dag kan skje ved bare tre norske ambassader i utlandet, er at partnerskapsinngåelse er kun aktuelt i de land som selv anerkjenner partnerskap i sin lovgivning. Men innføring av partnerskapslovgivning innebærer heller ikke uten videre at en stat gir andre staters utenriksstasjoner anledning til å foreta registrering av partnerskap. Vertslandets myndigheter vil måtte godkjenne at slike rettsakter blir foretatt ved utenriksstasjonen, og det kan settes vilkår for dette.

Vi arbeider nå for at det skal bli mulig å inngå partnerskap ved ytterligere to norske utenriksstasjoner; i København og i Madrid.

I Danmark ble loven om partnerskap endret i fjor slik at det nå er anledning til å registrere partnerskap ved utenlandske ambassader i København. Fra dansk side ønskes dette gjennomført i forhold til Norge ved å endre den eksisterende bilaterale avtalen om vigselsrett. Så snart avtalen er blitt endret ved utveksling av diplomatiske noter, vil vår ambassade i København bli bemyndiget til å registrere partnerskap.

I Spania vedtok parlamentet i fjor å gi homofile like rettigheter som heterofile til å inngå ekteskap. Jeg kan i den sammenheng nevne at statssekretær Øye i Barne- og likestillingsdepartementet reiser til Madrid i slutten av neste måned for å bli orientert om hvordan partnerskapsloven fungerer i Spania. Vår ambassade i Madrid har jevnlig kontakt med spanske myndigheter med sikte på at det skal kunne bli mulig å registrere partnerskap på ambassaden.

Jeg regner derfor med at det relativt snart vil bli mulig å registrere partnerskap ved i alt fem norske ambassader. Etter hvert som enda flere land innfører partnerskapslovgivning, vil jeg arbeide for at enda flere av våre utenriksstasjoner kan tilby dette.