Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:589 (2005-2006)
Innlevert: 10.03.2006
Sendt: 10.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Hva vil statsråden bidra med slik at Agderfly kan komme videre i prosessen med etablering av en toårig fagskoleutdanning som trafikkflyger?

Begrunnelse

Agderfly har drevet trafikkflyverskole på Kjevik siden 1977, og har til sammen hatt ca. 2 000 elever. Agderfly har søkt om å bli godkjent som fagskole.
Etter ca. 1 1/2 års saksbehandling i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, skriver NOKUT i brev av 22. november 2005 blant annet:

"NOKUT har gjennomgått all dokumentasjon og konstaterer at Agderfly tilfredsstiller NOKUTs kriterier for godkjenning som fagskoleutdanning. Så snart de nødvendige tillatelser fra Luftfartstilsynet er på plass, vil NOKUT kunne godkjenne den toårige trafikkflygerutdanningen som fagskoleutdanning. Det er en forutsetning at det i mellomtiden ikke er skjedd vesentlige endringer i tilbudet i forhold til den dokumentasjonen som nå foreligger."

I klar tekst betyr dette at når den nye og oppdaterte infrastrukturen (ny driftsbygning, skolefly og simulatorer), er på plass og godkjent av Luftfartstilsynet vil NOKUT godkjenne utdanningstilbudet. Agderfly har fått tilsagn om finansiering fra Nordea Bank og Innovasjon Norge i Kristiansand under forutsetning av at det blir etablert en tilfredsstillende tilskuddsordning fra det offentlige. (jf. § 8 i Lov om fagskoleutdanning).
Utdannings- og forskningsdepartementet har ikke fått midler til nye godkjente fagskoletilbud. På grunn av endringer av lovverk, og manglende avklaring av finansieringsmodell kommer Agderfly ikke videre i etableringsprosessen. Agderfly har selv skissert følgende forslag:

"Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet fra 2007 gir tilsagn om 1,9 mill. kr pr. år i husleietilskudd til fagskolen for trafikkflygere ved Agderfly AS på Kristiansand lufthavn, Kjevik. (Husleietilskuddet vil opphøre når bygningen er betalt).
Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet fra 2007 etablerer en stipendordning som er øremerket studentene ved den toårige trafikkflygerutdanningen ved fagskolen til Agderfly AS på Kristiansand lufthavn, Kjevik. Beløpet er 4 250 kr (2005-kroner) pr. studiepoeng og er begrenset til 1 920 studiepoeng pr. år. Stipendene administreres av fylkesmannen i Vest-Agder."

Fordi arbeidet med å oppdatere skolen vil ta omkring ett år, er det av største betydning at Agderfly får et positivt signal fra Stortinget/Utdannings- og forskningsdepartementet snarest mulig. Behovet for denne typen utdanning skulle være åpenbart, basert på den siste tids hendelser.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Kunnskapsdepartementet utreder sammen med Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet trafikkflygerutdanningen. Utredningen vil være ferdig før behandling av revidert nasjonalbudsjett slik Stortinget tidligere har bedt om.

Gjennom utredning er vi kjent med situasjonen for Agderfly. Det er imidlertid mange faktorer som spiller inn når trafikkflygerutdanningen skal utredes og også mange fagmiljøer og flygerutdanninger som skal involveres. Jeg ber om forståelse for at så lenge utredningen ikke er ferdig, vil det være vanskelig å gå inn på konkrete tiltak for en enkelt institusjon. Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett vil inkludere forslag til videre organisering og finansiering av trafikkflygerutdanning.