Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:591 (2005-2006)
Innlevert: 10.03.2006
Sendt: 13.03.2006
Besvart: 24.03.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan statsråden forsikre om at NRK følger "Tekstreklameplakaten", for eksempel i forbindelse med den kommende serien om oljenæringen?

Begrunnelse

I Aftenposten 9. mars vises det til at halvparten av produksjonskostnadene i forbindelse med NRKs kommende serie om oljenæringen er finansiert av Oljeindustriens Landsforening, Norges Rederiforbund og Teknologibedriftenes Landsforening.
I "Tekstreklameplakaten", som er et tillegg til Vær Varsom-plakaten og en del av mediebransjens etiske regelverk, går det klart frem at "publikum skal være trygg på at det redaksjonelle stoffet springer ut av en selvstendig og uavhengig journalistisk vurdering, og at innhold og presentasjon er uten bindinger til utenforstående interesser". Videre heter det at nyhets- og aktualitetsprogrammer ikke skal sponses.
Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund påpeker i nevnte artikkel i Aftenposten at "en programserie om oljehistorien må være på grensen til et aktualitetsprogram".
Venstre er enig i denne vurderingen, og er opptatt av at fjernsynskanaler og andre programprodusenter har klare retningslinjer å forholde seg til slik at det ikke oppstår noen form for tvil i forbindelse med integritet, troverdighet og den redaksjonelle frihet.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Tilsynet med medieetiske standarder i Norge skjer dels gjennom kringkastingsloven og dels gjennom det privatrettslige, bransjestyrte selvjustissystemet som organiseres av Pressens Faglige Utvalg. NRK meldte seg i 1992 inn i Norsk Presseforbund. Staten tok verken som eier av NRK eller på annen måte del i denne beslutningen.

Som eier og lovgivende myndighet består mine oppgaver overfor NRK i første rekke av å føre tilsyn med at lovpålagte vilkår, vedtekter og føringer gitt av eier overholdes. Jeg kan ikke se at det er min oppgave å kommentere på hvilken måte NRK følger opp privatrettslige forpliktelser selskapet har påtatt seg. Jeg konstaterer imidlertid at NRK som medlem av Norsk Presseforbund har forpliktet seg til å arbeide etter "Tekstreklameplakaten" og legger til grunn at selskapet følger opp forpliktelser det påtar seg.

Jeg viser for øvrig til at de forhold som er opphav til spørsmålet ble utførlig drøftet i spørretimen 15. mars 2006, nærmere bestemt spørsmål nr. 25.