Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:599 (2005-2006)
Innlevert: 13.03.2006
Sendt: 13.03.2006
Besvart: 20.03.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Statens vegvesen anslår nå at Ring 3 Ulven-Sinsen-prosjektet vil få en kostnadssprekk på 500 mill. kr. Skal prosjektet ikke bli utsatt, trenger Vegvesenet en godkjent finansieringsplan i løpet av våren.
Hvordan ser samferdselsministeren på muligheten for at Ring 3-prosjektet kan gå som forutsatt?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Byggstart for entreprisen som blant annet omfatter fjelltunnelen på Ring 3 mellom Økern og Sinsen (Lørentunnelen) og betongtunnelen på Østre Aker vei (Økerntunnelen) var planlagt til mai 2006. På grunn av at tilbudene på entreprisen er høyere enn forutsatt, har Statens vegvesen bedt entreprenørene om å stå ved tilbudene tre måneder lenger enn opprinnelig angitt. I mellomtiden vil Statens vegvesen gå gjennom prosjektet, både for å vurdere årsaker til kostnadsøkningene og for å vurdere mulige justeringer av prosjektet med sikte på innsparinger. Etaten er også i dialog med Oslo kommune om det videre opplegget, inkludert finansieringen av prosjektet.

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til kostnader og framdrift for prosjektet i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2006.