Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:621 (2005-2006)
Innlevert: 16.03.2006
Sendt: 16.03.2006
Besvart: 24.03.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Fylkestingspolitikere fra alle partier begynner i disse dager programarbeidet før det kommende fylkestingsvalget i 2007. Det er stor usikkerhet om hvilken periode programmet skal lages for.
Skal programmet skrives frem til 2009 eller frem til ordinært valg i 2011, hva vil statsråden gjøre for å skape klarhet i dette spørsmålet, og dersom dette ikke presiseres, hvilke lovmessige konsekvenser har det for valget at perioden det velges for ikke er fastsatt?

Begrunnelse

Statsråden har i forbindelse med sitt arbeid med regionsreformen lagt opp til at regionene skal stå klare i 2009. Statsråden har også bekreftet at fylkestingsvalg skal avholdes som vanlig i 2007 og ikke utsettes til 2009. Fylkespolitikere fra alle partier har nå startet sitt programarbeid for sin neste periode. Et program skal speile hva en ønsker å gjennomføre i den perioden en sitter i fylkestinget og flere fylkestingspolitikere er nå svært usikre på om de skal lage program for to eller fire år. Velgerne har krav på å vite hva partiene vil prioritere i den kommende valgperioden, men det er naturlig nok forskjell på hva en rekker å gjennomføre på to år fremfor fire år. Det er svært viktig at dette presiseres umiddelbart slik at både velgerne og politikerne får klarhet i dette spørsmålet.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: En konsekvens av at det planlegges endringer er at alle berørte, i mer eller mindre grad, må leve med en viss usikkerhet. Dette er Regjeringen fullstendig klar over og vi har derfor også lagt opp til en stram tidsplan med en stortingsmelding til høsten hvor ansvars- og oppgavefordelingen mellom de tre forvaltningsnivåene avklares. Deretter vil en kunne starte arbeidet med sikte på å avklare den geografiske inndelingen slik at reformen kan iverksettes fra 1. januar 2010.

Regjeringen har bestemt at fylkestingsvalget i 2007 skal avholdes på ordinær måte. Det planlegges nytt valg til et fornyet og styrket regionalt forvaltningsnivå i 2009. Det legges altså opp til at neste valgperiode vil bli på to år. Hvorvidt de enkelte partier vil anlegge et lengre tidsperspektiv på partiprogrammet, vil de selv måtte avgjøre.