Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:640 (2005-2006)
Innlevert: 17.03.2006
Sendt: 20.03.2006
Besvart: 28.03.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hva gjøres nå for å avklare situasjonen mht. Vikersundbakken kontra Rødkleiva?

Begrunnelse

Det vises til at Skitinget har gått inn for utbygging av skiflygningsbakke i Rødkleiva, men alle partier i Oslo har sagt nei til dette, ifølge pressen. Dette er derfor neppe realiserbart. Imidlertid avstedkommer vedtaket, så vidt jeg har fått forklart, at tippemidler ikke kommer til Vikersundbakken. Om dette er tilfellet gir dette et betydelig problem for skiflygningbakken.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Kulturdepartementet inngikk i 1999 en nasjonalanleggsavtale for skiflyging med Stiftelsen Vikersund Hoppsenter (SVH), Modum kommune og Norges Skiforbund (NSF). Denne avtalen gjelder ut 2009.

Senest ved brev av 20. desember 2004 mottok SVH tilsagn fra departementet om tilskudd til vannbasseng for snøproduksjon, tilførselsvei og sikkerhetsvant på inntil 50 pst. av godkjente kostnader opp til et tilskudd på 0,5 mill. kr. Midlene vil bli utbetalt så snart anleggsarbeidet er ferdigstilt.

Det er satt av 2,5 mill. kr i tilskudd til lys i Vikersundbakken på hovedfordelingen for spillemidler i 2005. Dette er anbefalt av Norges Skiforbund i forbindelse med World Cup-renn i 2007.

Det foreligger ingen saker om utbygging i Rødkleiva i departementet.