Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:641 (2005-2006)
Innlevert: 17.03.2006
Sendt: 20.03.2006
Besvart: 24.03.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Statnett er svært bekymret for det økende kraftunderskuddet i Midt-Norge og den anstrengte kraftsituasjon regionen kan oppleve allerede fra 2008. I Dagens Næringsliv 17. mars kritiserer statsråden Statnett for å skremme folk. Mener statsråden at Statnetts advarsler om at dagens kraftsystem ikke kan betjene behovet for kraft i Midt-Norge om få år er unødige skremsler, og kan statsråden love at det ikke vil bli noen kraftkrise i Midt-Norge slik Statnett frykter?

Begrunnelse

I en pressemelding 22. februar sier Statnett at de er svært bekymret for det økende kraftunderskuddet i Midt-Norge og den anstrengte kraftsituasjon regionen kan oppleve allerede fra 2008. "Vi har lenge advart mot at dagens kraftsystem ikke kan betjene behovet for kraft i Midt-Norge om få år", sa konsernsjef i Statnett, Odd Håkon Hoelsæter. I Dagens Næringsliv 17. mars lover olje- og energiministeren at forbrukerne i Midt-Norge ikke skal bli strømløse. Han sier at statens eget Statnett har bidratt til å skremme folk. "Jeg mener at Statnett har vært med på å bidra til et bilde av kraftsituasjonen som kan skremme folk", sier statsråden til Dagens Næringsliv. Det vil derfor være interessant å vite om statsråden nå mener at vi kan avblåse kraftkrisen i Midt-Norge som skremsler fra Statnett, og at det ikke er noen grunn til å frykte rasjonering eller ekstra høye priser i denne regionen.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Perspektivene for kraftsituasjonen i Midt-Norge er alvorlige. Særlig gjelder dette situasjonen i Møre og Romsdal. Vi har i dette området hatt en svært rask forbruksvekst spesielt knyttet til utvidelsen på Hydro aluminium Sunndalsøra. Ut fra dette er Midt-Norge i dag det området i landet som har størst utfordringer i forhold til forsyningssikkerheten for strøm. Det må regnes med ytterligere en betydelig vekst i forbruket av elektrisitet i området i årene framover blant annet knyttet til Ormen Lange-utbyggingen.

Energimyndighetene har en sterk fokus på kraftsituasjonen i Midt-Norge. Statnett har en viktig rolle i arbeidet som nå gjøres. Statnetts arbeid viser at nytten av nettforsterkninger vil være stor. Økt overføringskapasitet mellom Norge og Sverige skal etter planen være på plass i 2009, og kan dermed avhjelpe situasjonen noe. Statnett er i ferd med å forberede andre nye overføringslinjer inn mot regionen, men det tar som kjent tid å realisere slike.

Det synes imidlertid klart at det er behov for å gjennomføre tiltak på både produksjons- og nettsiden. Regjeringen vil legge til rette for økt kraftproduksjon ved en aktiv satsing på nye miljøvennlige energiformer. Det innebærer i første rekke å utnytte potensialet som ligger i opprusting av eksisterende vannkraftverk. Videre vil Regjeringen stimulere til økt utbygging av små-, mini- og mikrokraftverk. Det er for tiden stor interesse for vindkraftutbygging i Norge. Vi har svært gode vindforhold mange steder langs kysten og vi har store arealer hvor det er mulig med utbygging. Også innenfor andre nye fornybare energikilder er det interessante prosjekter.

Det vises også til svar på skriftlig spørsmål nr. 642 om gasskraftverket på Tjeldbergodden.

Regjeringen har et sterkt fokus på kraftsitasjonen i Midt-Norge og det er åpenbart behov for tiltak i dette området framover. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med både Norges vassdrags- og energidirektorat, Statnett og ulike aktører i Midt-Norge. Vi vurderer nå tiltak på et bredt felt for å sikre energiforsyningen i området.