Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:661 (2005-2006)
Innlevert: 23.03.2006
Sendt: 23.03.2006
Besvart: 31.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det har kommet frem i media at grunnet manglende økonomi ved St. Olavs Hospital i Trondheim stopper de nå operasjoner av Cochlea-implantat. Fire pasienter som hadde fått operasjon i uke 12 har nå fått kansellert sine operasjoner. Dette er rettighetspasienter som har krav på operasjon.
Vil statsråden nå sørge for at de nødvendige ressurser kommer på plass, slik at disse pasientene får den operasjonen de har ventet på, og rettmessig har krav på?

Begrunnelse

I Dagbladet fra 16. mars 2006 kan vi lese at fire pasienter som har fått time til innsetting av Cochlea-implantat har fått kansellert sine operasjoner grunnet manglende økonomi. Klinikksjefen ved øre-nese-hals-avdelingen ved St. Olavs Hospital beskriver i Dagbladet situasjonen slik: "Det er fryktelig trist at vi må stoppe. Det verste er at pasientene ikke får det tilbudet de har rett på, og som vil gi dem en helt annen hverdag."
På grunn av finansieringssystemet er hver enkelt Cochlea-implantat-operasjon et underskuddsprosjekt estimert til ca. 100 000 kr. St. Olavs Hospital skal gjennomføre innsparinger på om lag 100 mill. kr i 2006. Soria Moria-erklæringen stadfester at det skal behandles flere pasienter i 2006 enn hva som var tilfellet i 2005. Undertegnede stiller seg derfor kritisk til at det nå viser seg at pasientene blir skadelidende på grunn av den økonomiske situasjonen. Cochlea-implantat er en operasjon som kan gi døve pasienter muligheten til å høre igjen, noe som alle forstår vil være av særs stor betydning for de det gjelder. Det må også nevnes at dette er rettighetspasienter som har krav på å få dekket utgiftene til en slik operasjon i utlandet. Det vil etter undertegnedes syn være totalt unødvendig å sende disse pasientene til utlandet når vi har ledig kapasitet i Norge.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg har hatt en gjennomgang med Helse Midt-Norge rundt situasjonen med operasjoner av Cochlea-implantater for voksne ved St. Olavs Hospital HF.

Det regionale helseforetaket vil sørge for at alle pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp i henhold til lov om pasientrettigheter vil bli behandlet etter prioriteringsforskriften. Helse Midt-Norge har forsikret meg om at dersom det regionale helseforetaket ikke ser seg i stand til å gi tilbud om Cochlea-implantater ved St. Olavs Hospital HF til de rettighetspasienter dette gjelder, vil Helse Midt-Norge sørge for at de får sin behandling ved et alternativt sykehus.