Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:687 (2005-2006)
Innlevert: 30.03.2006
Sendt: 30.03.2006
Besvart: 07.04.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I en kronikk i Europower foreslår Enovas administrerende direktør Eli Arnstad og strategi- og analysedirektør Ingunn Etterstøl at "det er fullt mulig å utvikle et teknologinøytralt støtteregime som vil gi tilstrekkelig risikoavlastning til man får utløst ny fornybar kraftproduksjon og fornybar varmeproduksjon til en lavere kostnad for energibrukere enn det et sertifikatmarked ville gitt".
Kan statsråden utdype hvilke "teknologinøytrale støtteordninger" Enovas ledelse her sikter til?

Begrunnelse

Norge har som energinasjon høy troverdighet. Dessverre har forhandlingene med Sverige om et svensk-norsk sertifikatmarked strandet. I pressemelding om dette, datert 27. februar 2006, peker statsråden selv på Enova som mulig instans i nye ordninger. Enovas ulike utspill følges derfor med spenning.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Representanten sikter til en kronikk i mars-utgaven av Europower, der Enovas administrerende direktør Eli Arnstad og strategi- og analysedirektør Ingunn Etterstøl legger fram noen vurderinger av både Enovas rolle og av støttesystemer for fornybar energi generelt. Som de påpeker finnes flere mulige virkemidler for å øke utbyggingen av fornybar energi.

Den eksisterende ordningen med Enova SF og Energifondet er et godt eksempel på en teknologinøytral støtteordning. Enova vurderer prosjekter innenfor vindkraft, varme og energieffektivisering. De gjør en individuell vurdering av hvert prosjekt, og vurderer de ulike prosjektene opp mot hverandre. Dermed kan de prioritere de billigste tiltakene innen sitt samlede ansvarsområde, uten å være bundet til å støtte en bestemt teknologi.

Erfaringen med Enova så langt har vært god, og det har fra 2001 til 2007 blitt utløst om lag 6,6 TWh vindkraft, varme og energieffektivisering på bakgrunn av Enovas aktivitet. Et av alternativene til et elsertifikatmarked er å styrke satsingen på Enova. En slik satsing kan gi et teknologinøytralt støtteregime som kan utløse fornybar kraftproduksjon og fornybar varmeproduksjon til en lavere kostnad enn et elsertifikatmarked.