Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:693 (2005-2006)
Innlevert: 30.03.2006
Sendt: 31.03.2006
Besvart: 05.04.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva vil statsråden foreta seg for at elever og foreldre ikke skal bli skadelidende som følge av at lærere tar seg ulovlig fri, og kan statsråden bekrefte at det ikke vil bli tatt initiativ fra Regjeringen for å tilbakeføre forhandlingsansvaret for lærere til staten?

Begrunnelse

30. mars tok 90 000 lærere seg ulovlig fri fra jobben for å protestere mot et forslag Kommunenes Sentralforbund la frem i forbindelse med lønnsforhandlingene. Dette hadde store konsekvenser for mange elever og foreldre. Utdanningsforbundet sier de protesterte mot en rasering av fellesskolen og knyttet dette til forslaget fra Kommunenes Sentralforbund.
Utdanningsforbundets handlemåte er meget spesiell og ifølge Kommunenes Sentralforbund tariffstridig.
Det er imidlertid kjent at Utdanningsforbundet lenge har vært motstandere av at kommunene skal være forhandlingsmotpart i lønnsoppgjørene og at de vil tilbake til en ordning hvor kommunene har det økonomiske ansvaret og arbeidsgiveransvaret, men at staten skal drive forhandlinger om lønn- og arbeidsvilkår.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: I kongelig resolusjon av 29. januar 2003 overførte Utdannings- og forskningsdepartementet forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet i grunn- og videregående skole til henholdsvis kommuner og fylkeskommuner. Kommunene og fylkeskommunene er de reelle arbeidsgivere, og forhandlingene om lærernes lønns- og arbeidsvilkår skjer nå mellom Kommunenes Sentralforbund (på vegne av kommuner og fylkeskommuner) og lærerorganisasjonene sentralt. Oslo kommune er ikke medlem av Kommunenes Sentralforbund og forhandler selvstendig med organisasjonene. Lærerne i Oslo deltok ikke i demonstrasjonsstreiken den 30. mars.

Kommunenes Sentralforbund har stevnet organisasjonene for Arbeidsretten i forbindelse med den demonstrasjonsstreiken som ble gjennomført i landets øvrige kommuner den 30. mars. Ansvaret for at årets tariffoppgjør skal komme i havn, hviler nå på partene innenfor det kommunale tariffsystemet.

Når det gjelder spørsmålet om en eventuell tilbakeføring av forhandlingsansvaret til staten, er dette ikke en sak for den sittende Regjeringen.